Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: MANOUSOS FRUITS I.K.E.

Διακριτικός Τίτλος: MANOUSOS FRUITS I.K.E.

Α.Φ.Μ.: 800787814

Δ.Ο.Υ.: ΣΠΑΡΤΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 140935139000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση:13Ο ΧΛΜ ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ

Περιοχή: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, ΘΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΙΔΟΣ

Τ.Κ.: 23100

email: panos2207@yahoo.gr

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2016

Κεφάλαιο: 10.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 035590056