Στοιχεία Εταίρων

Α) ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΒΕΡΓΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΚΑΛΑ

Τ.Κ.: 23051

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%Β) ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΟΣ

Τ.Κ.: 23055

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΛΑΚΩΝΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 50%